.
Hồ sơ eugeneln708 - bảo lãnh cha mẹ
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


cac anh chị Vietditru cho em hỏi: Ba em di khám sức khoẻ thi bệnh viện báo bị lao phổi phải ở lại điều trị khoảng 6 tháng. nhưng 11/27 là lịch hẹn phỏng vấn cho cả Ba và Mẹ của em. Vậy Ba em có cẩn đi phỏng vấn không hay la nên dời ngày phỏng vấn. Mẹ em thì vẫn nên đi bình thường đúng không ạ.

611828 top -

Vậy Ba em có cẩn đi phỏng vấn không hay la nên dời ngày phỏng vấn.
Ba bạn vẫn đi PV bình thường, sẽ nhận giấy xanh bổ túc hồ sơ sức khoẻ. Khi nào chữa bệnh xong thì LSQ mới cấp visa.

611830 top -
Em cám ơn Cochin rất nhiều

611831 top -
eugeneln78 oi ba me ban da sabg my chua

613156 top -
Hồ sơ eugeneln708 - bảo lãnh cha mẹ
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image