.
Hồ sơ F4 - lamhoa2 (1/9/2006)
1 ... 8, 9, 10, 11, 12 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chỉ khi nào mọI người được accept thì mới được chuyển qua danh sách chờ PV.

613396 top -

Cám on cochin.cho mình hỏi khi hồ so được accept thi bao lau mới nhận được thu mời phỏng vấn , theo lịch phỏng vấn hiện giờ thi qua ngày ư tiên của em la 2 tháng. Xin chuc cochin và anh chị trên diễn đàn nhiều sức khoẻ !

613512 top -

Bạn vào thư viện đọc: 2.2.22. Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

theo lịch phỏng vấn hiện giờ thi qua ngày ư tiên của em la 2 tháng.
Dù lịch visa đã qua HS của bạn vài tháng mà HS của bạn hoàn tất sau HS người khác cũng đã đoá hạn thì bạn phải xếp hàng sau người ta.

613513 top -
xin cám ơn cochin nhiều. Chúc cochin nhiều sức khoẻ !

613520 top -
Hồ sơ F4 - lamhoa2 (1/9/2006)
1 ... 8, 9, 10, 11, 12

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image