.
Hồ sơ F4 - HCM2010723048 - PD 9 JAN 2009
1, 2, 3 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Tôi muốn hỏi giúp người bạn đang điền I130 bảo lãnh cha mẹ. Bạn tôi được sinh năm 1980 sau khi cha mẹ bạn cưới một năm nhưng đến năm 1984 mới đăng ký kết hôn.
Vậy, Trong part 1, câu 2. bạn tôi đánh dấu câu " child was born to parents who were not married to each other at the time of the child's birth" đúng không ạ?
Đúng.

613310 top -

Dạ cám ơn cochin ạ!

613312 top -
Hồ sơ F4 - HCM2010723048 - PD 9 JAN 2009
1, 2, 3

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image