.
THỦ TỤC XIN THAM KHẢO HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH Ở CANADA
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Sau một thời gian chờ lâu không thấy tin từ Case Processing Centre ở trong Canada hay ở những High Commission of Canada ở ngoài Canada, bạn có thể xin tham khảo hồ sơ của người được bảo lãnh.

Người được bảo lãnh ở ngoài Canada phải điền mẫu Authority to Release Information để uỷ quyền cho bạn. Cả người được bảo lãnh lẫn bạn phải ký mẫu này. Người được bảo lãnh đang ở trong Canada có thể tự mình xin tham khảo hồ sơ mà không cần phải uỷ quyền cho bạn. Trong trường hợp này, họ chỉ cần điền và ký tên mẫu Access to Information and Personal Information Request.

Sau đó, bạn phải điền và ký tên mẫu Access to Information and Personal Information Request.

Sau đây là thí dụ của hai mẫu nói trên. Trong trường hợp thí dụ này, người tên Can Hung V. bảo lãnh người tên Le Thi My H. ở ngoài Canada.

https://www.strongspace.com/saigon/publ ... mation.pdf

https://www.strongspace.com/saigon/publ ... equest.pdf

Trong đơn Access to Information and Personal Information Request, ở phần A, mục 1, bạn nên đánh dấu xin tham khảo hồ sơ chiếu theo luật Access to Information Act (Luật về tham khảo thông tin) và luật Privacy Act (Luật bảo vệ đời tư).

Ở phần B, bạn nên đánh dấu cả Electronic files (hồ sơ điện tử) lẫn Physical files (hồ sơ trên giấy tờ).

444989 top -

Đề nghị đọc NỘI QUY.

Bài này sẽ được xóa.

450741 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image